top of page

Om sinnlighet och gemenskap


Foto: Anna Dvrnik

Utifrån sin essäbok Närhet och distans talar Ann af Burén om betydelsen av sinnlighet för känslan av att höra samman med andra människor, platser och traditioner, och för känslan att vara utestängd. Hon utforskar hur vi kan förstå religion som något som görs, genom relationer till andra och till vår omvärld. 

 

Ann af Burén är lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. I sin pågående forskning undersöker hon betydelsen av materiella och sinnliga dimensioner för levd religion och traditionsförmedling. 

 

Detta är Religionsvetenskapliga sällskapets första föreläsning för 2024. Den äger rum onsdagen 14 februari, kl 18.00 Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Stockholms domkyrkoförsamling.

bottom of page