top of page

Programverksamhet

Programverksamhet

Sällskapets verksamhet består av två delar: program och att hantera föreningens publikationsfond. 

 

Programverksamheten är offentlig och annonseras på olika sätt. Medlemmar bjuds alltid in genom medlemsutskick. Programmen består av föreläsningar, samtal och visningar. Syftet är att lyfta frågor och ämnen av religionsvetenskapligt intresse och att diskutera dem med en folkbildande ambition. 

 

Under våren bjuds Sällskapets medlemmar in till en vårutflykt, som äger rum i Stockholm med omgivningar. Målet för utflykten ska ha religionsvetenskapligt intresse. Vi har besökt bland annat Vännernas samfunds kursgård, Hare Krishnas studiecentrum, synagogor och medeltida kyrkor. 

Sällskapets publikationsfond

Sällskapets publikationsfond

1913 inrättade Sällskapet en publikationsfond för att främja utgivanden av religionsvetenskaplig forskning.

 

Klicka här för att läsa en översikt över vilka titlar som givits ut med stöd från publikationsfonden till och med 2013.

Klicka här för att läsa en översikt över vilka titlar som givits ut med stöd från publikationsfonden från 2014 och framåt.

 

Idag kan Sällskapet bidra med tryckbidrag till publikationer av religionsvetenskapligt intresse och med folkbildande ambition. Det rör sig om totalt ca 50.000 kr per år. Frågor och ansökan om bidrag ställs till styrelsen.

bottom of page