top of page

Varulvar och årsgång: Folktro, en naturlig del av religionsforskningenFöreläsning med Tommy Kuusela fredag 13 oktober, kl 17.00. (obs tiden) Södertörns högskola, sal MB505.


Tommy Kuusela är fil.dr. i religionshistoria och har skrivit över 70 artiklar om sina intresseområden: fornnordisk mytologi, svensk folklore och djur ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Han hörs varje månad som expert i När man talar om trollen, Sveriges största podcast om folktro och traditioner. Kuusela hörs och syns ofta i media och han har medverkat i ett hundratal radioprogram, tv-intervjuer, podcastavsnitt och tidningsintervjuer. Till vardags är han verksam vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.


Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm och de etnologiska och religionsvetenskapliga ämnena vid Södertörns högskola. Efter föreläsningen serveras enklare förfriskningar.


För att ta sig till Södertörns högskola tar man enklast pendeltåget mot Södertälje och stiger av på hållplats Flemingsberg. Lokalen ligger i gatuplan i hus MB.

bottom of page