top of page

Våren 2017

Onsdagen den 22 februari: Om att återge religionen dess rätta plats - Marilynne Robinsons romantiska teopoetik

Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi, Lunds universitet. Kl 18 i Storkyrkan.


Tips 1: Den 5 juni 2016 handlade Filosofiska rummet SR P1 om Marylynne Robinson. Jayne Svenungsson var en av gästerna tillsammans med Göran Rosenberg och Johanna Gustafsson Lundberg.


Tips 2: I Svensk Teologisk Kvartalskrift nr 4/2015 skriver Jayne Svenungsson om Marylynne Robinsons "teologi". Rubrik: "Med sinne och smak för det oändliga. Om att återge religionen dess rätta plats"

Måndagen den 27 februari: Att gestalta det outsägliga - om Tomas Tranströmer

Niklas Schiöler, författare och docent i litteraturvetenskap, Lund. Kl 18 i Storkyrkan.


Föreläsningarna är ett samarbete mellan Katedralakademin i Stockholms domkyrkoförsamling och Religionsvetenskapliga sällskapet.


Välkomna! Inget inträde!

bottom of page