Två föreläsningar om SORG OCH SÖRJANDE

Under hösten 2019 anordnar Religionsvetenskapliga sällskapet två föreläsningar tillsammans med ämnet religionshistoria vid Stockholms universitet. Föreläsningarna kretsar kring olika sätt att uttrycka sorg i 2000-talets Norden och diskuterar också de förändringar som ägt rum i synen på sorg och i sätten att sörja. Hur har sörjandet och dess praktiker - i skilda kulturella sammanhang och i delvis olika tidsperioder – förändrats över tid? Inte bara död och sorg behandlas, utan också sorg över andra förluster och mänskligt lidande.


Tisdagen den 5 november: Rituellt gråtande och dess förvandlingar i 2000-talets Finland

Föreläsning av Marja-Liisa Keinänen, docent i religionshistoria, Stockholms universitet. Sångerskan Eila Pöllänen kommer att framföra några traditionella ”gråt” och moderna gråtsånger.


Tid: 18-20, inkl mingel

Plats: Hörsal 5. Campus Stockholms universitet

Karta: https://www.su.se/om-oss/universitetsområdet/kartor

Anmälan till Susanne Olsson, susanne.olsson@rel.su.se

Tisdagen den 19 november: Sorgen på nätet

Föreläsning av Anna Davidsson-Bremborg, docent i religionssociologi (Lunds universitet), präst och författare.


Tid: 18-20, inkl mingel

Plats: E319. Campus Stockholms universitet

Karta: https://www.su.se/om-oss/universitetsområdet/kartor

Anmälan till Susanne Olsson, susanne.olsson@rel.su.se


Välkomna! Inget inträde!