top of page

Två föreläsningar om SORG OCH SÖRJANDE

Under hösten 2019 anordnar Religionsvetenskapliga sällskapet två föreläsningar tillsammans med ämnet religionshistoria vid Stockholms universitet. Föreläsningarna kretsar kring olika sätt att uttrycka sorg i 2000-talets Norden och diskuterar också de förändringar som ägt rum i synen på sorg och i sätten att sörja. Hur har sörjandet och dess praktiker - i skilda kulturella sammanhang och i delvis olika tidsperioder – förändrats över tid? Inte bara död och sorg behandlas, utan också sorg över andra förluster och mänskligt lidande.


Tisdagen den 5 november: Rituellt gråtande och dess förvandlingar i 2000-talets Finland

Föreläsning av Marja-Liisa Keinänen, docent i religionshistoria, Stockholms universitet. Sångerskan Eila Pöllänen kommer att framföra några traditionella ”gråt” och moderna gråtsånger.


Tid: 18-20, inkl mingel

Plats: Hörsal 5. Campus Stockholms universitet

Anmälan till Susanne Olsson, susanne.olsson@rel.su.se

Tisdagen den 19 november: Sorgen på nätet

Föreläsning av Anna Davidsson-Bremborg, docent i religionssociologi (Lunds universitet), präst och författare.


Tid: 18-20, inkl mingel

Plats: E319. Campus Stockholms universitet

Anmälan till Susanne Olsson, susanne.olsson@rel.su.se


Välkomna! Inget inträde!

Comments


bottom of page