top of page

Två föreläsningar om MAT OCH RELIGION

Under våren 2020 anordnar Religionsvetenskapliga sällskapet två föreläsningar om mat och religion tillsammans med sudieförbundet Bilda och Imanuelskyrkan.


Torsdagen den 13 februari: Religion och mat

Föreläsning av professor Lena Roos från Södertörns Högskola


Lena Roos är expert på judendom, specifikt, medeltida judaistik och har skrivit artiklar i en lång rad ämnen, bland annat om religion och mat och religion och trädgård. Hösten 2019 medverkade hon i SVT:s serie Gud så gott.

Tid: 18-20 Plats: Imanuelskyrkan Kungstensgatan 17, Stockholm

Onsdagen den 11 mars: Etik och mat

Föreläsning av docent Anna Höglund


Anna T. Höglund är etiker och verksam vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. Hennes senaste bok "Vad ska vi äta? Om mat och etik" utkom 2019 på Appell Förlag. Här diskuterar hon vilka etiska värden som aktualiseras vid produktion och konsumtion av mat och vilka intressekonflikter som kan uppstå vid valet av mat. Anna Höglund berättar även om hur de etiska resonemangen runt mat sett ut genom den västerländska historien. I december 2019 medverkade hon radioprogrammet Meny.


Tid: 18-20 Plats: Imanuelskyrkan Kungstensgatan 17, Stockholm


Välkomna! Inget inträde!

bottom of page