top of page

Två föredrag om två böcker i Böckernas bok - litterära och teologiska perspektiv

I samarbete med Katedralakademin i Domkyrkoförsamlingen anordnar Religionsvetenskapliga sällskapet i höst två föredragskvällar: Två böcker i Böckernas bok - litterära och teologiska perspektiv


Tisdagen den 14 oktober 2014: Jobs bok

Föreläsning av lektor Blazenka Scheuer, Lunds universitet.


Tid: 18.00

Plats: Själakoret i Storkyrkan (ingång från södra sidan)


Tisdagen den 28 oktober 2014: Johannesevangeliet

Föreläsning av professor Thomas Kazen, Stockholm


Tid: 18.00

Plats: Själakoret i Storkyrkan (ingång från södra sidan)


Serien fortsätter våren 2015 med föredrag av Morton Narrowe om Jeremia och av Hans Ruin om Paulus.


Ingen kostnad, ingen föranmälan. Alla är välkomna!

bottom of page