Två föredrag om två böcker i Böckernas bok - litterära och teologiska perspektiv

I samarbete med Katedralakademin i Domkyrkoförsamlingen anordnar Religionsvetenskapliga sällskapet i höst två föredragskvällar: Två böcker i Böckernas bok - litterära och teologiska perspektiv


Tisdagen den 14 oktober 2014: Jobs bok

Föreläsning av lektor Blazenka Scheuer, Lunds universitet.


Tid: 18.00

Plats: Själakoret i Storkyrkan (ingång från södra sidan)


Tisdagen den 28 oktober 2014: Johannesevangeliet

Föreläsning av professor Thomas Kazen, Stockholm


Tid: 18.00

Plats: Själakoret i Storkyrkan (ingång från södra sidan)


Serien fortsätter våren 2015 med föredrag av Morton Narrowe om Jeremia och av Hans Ruin om Paulus.


Ingen kostnad, ingen föranmälan. Alla är välkomna!