top of page

Tro, hopp och den kinesiska drömmen: om intellektuella och tro i dagens Kina

Fredrik Fällman, sinolog vid Göteborgs universitet föreläser om: Tro, hopp och den kinesiska drömmen: om intellektuella och tro i dagens Kina.

När det under 1980-talet, efter Mao Zedongs död och kulturrevolutionens slut, åter blev möjligt att öppet utöva sin tro i Kina började man tala om ”religionsfeber”. Kyrkor och tempel fylldes och många intellektuella blev ”kulturkristna”. Religionen gav hopp om framtiden. Kinas ledare talar i dag om ”den kinesiska drömmen” med något oklart innehåll, men som ändå tydligt regleras av Kommunistpartiet. Religionen förväntas av staten spela en roll för social sammanhållning. Men bland intellektuella är tron snarare en del av det kritiska samhällspolitiska engagemanget. Hur går detta ihop? Vad tror man egentligen – och finns det någon kinesisk dröm? Arrangemanget är ett samarbete med ABF-Stockholm.


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 (T-bana Rådmansgatan) Tid: Torsdagen den 20 mars kl 18.00


Inget inträde! Alla är hjärtligt välkomna!

コメント


bottom of page