top of page

Sommarhälsning från Religionsvetenskapliga sällskapet

Bästa medlemmar i Religionsvetenskapliga sällskapet! Nu är det sommar och Sällskapet tar ledigt. Till hösten blir det ett nytt program; bland annat årsmötet med tillhörande föreläsning (2/10) och en kväll om religion och politik i Sydafrika. Mer info kommer. Till dess några förslag till religionsvetenskaplig sommarläsning:

  • Vid vårutflykten till Uppsala besökte vi Linnetrådgården och fick en strålande intressant föreläsning om Linné, botanik och teologi. Här en länk till Uppsala universitet för den som vill fortsätta studiet av Linné: http://www2.linnaeus.uu.se/online/index.html

  • Den 3 juni försvarade Henrik Ohlsson sin avhandling i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Den är ett etnografiskt fältarbete av – med Henriks egna ord - ”vad som bäst kan beskrivas som en framväxande social rörelse vars huvudtanke är att en fördjupad koppling till naturen kan vara ett medel att uppnå personligt välbefinnande såväl som ekologisk hållbarhet på samhällsnivå.” Avhandlingen nås via denna länk: http://sh.divaportal.org/smash/get/diva2:1653444/FULLTEXT02.pdf

  • Via historien om de muslimer som bosatte sig i Sverige under första delen av 1900-talet tecknar religionshistorikern Simon Sorgenfrei en fascinerande bild av hur Sverige kom att bli ett invandrarland. Boken heter ”De kommer att vara annorlunda svenskar”. Berättelsen om Sveriges första muslimer (Nordstedts 2022).

  • Docent Pekka Mellegårds bok Hur kunde det gå så här långt? En essä om trumpismen och högerkristendomen (Spricka förlag 2022) diskuterar hur traditionellt högerkristna kom att hylla Donald Trump, trots lögner, sexskandaler och ett föga moraliskt leverne.

  • Och så till sist ett nytt nummer av Approaching Religion med temat nordisk fundamentalism. Susanne Olsson och Simon Sorgenfrei är gästredaktörer: https://journal.fi/ar/issue/view/8528

Nu önskar vi en fin sommar - på återseende till hösten!

hälsar styrelsen gm Maria S, ordf

Commentaires


bottom of page