top of page

Urbefolkningar och religiösa traditioner


Välkomna till ett seminarium om urbefolkningar och religiösa traditioner tisdagen den 5 april! År 2007 antog FN:s generalförsamling en deklaration om ursprungsfolkens rättigheter, där det slogs fast att ursprungsfolk har rätt till sin kultur, traditioner och identitet. Vid seminariet presenteras olika ursprungsfolks synsätt på dessa frågor genom ett samtal mellan tre forskare:

  • Carl Johan Gurt, doktorand i religionshistoria, Stockholms universitet

  • Marianne Laanatza, Mellanösternexpert, Mena.se, Academia Arabesca

  • Anna Westman, doktorand i religionshistoria, Stockholms universitet

Tid: tisdagen den 5 april 2022 kl. 18-19.30

Plats: lokal E306. Stockholms universitet, Södra husen, Hus E, våningsplan 3.

Direkt i anslutning till seminariet bjuds till mingel med enklare dryck och förtäring.

Anmäl deltagande i seminariet till susanne.olsson@rel.su.se senast torsdag 31 mars.

Seminariet är ett samarrangemang med kulturföreningen Academia Arabesca.

Kommentare


bottom of page