top of page

Intervju med Katarina Plank


Katarina Plank är docent i religionsvetenskap vid Karlstad universitet. I videon intervjuas hon av Susanne Olsson (SU) om forskningsfältet Levd religion. Vad går forskningen ut på? Vad är den en reaktion mot? Vad är det för något som studeras inom ramarna för fältet? Vad är det för kunskap vi kan nå genom detta? Katarina presenterar forskningsfältet och förklarar vad det går ut på.

Katarina har redigerat en antologi som nämns i videon som har många kapitel som på olika sätt illustrerar hur forskningsfältet ser ut: Levd religion: Det heliga i vardagen. Red. Daniel Ekstedt och Katarina Plank. Nordic Academic Press, 2018.


Hon nämner också två forskningsprojekt som hon deltar i och dessa nämns på hennes hemsida: https://www.kau.se/forskare/katarina-plank.


Ni finner också det dokument som nämns i videon, ”Nattvardsritualer i Karlstad”, uppladdat här som en PDF-fil:

Nattvardsritualer i Karlstad
.pdf
Download PDF • 1.40MB

bottom of page