top of page

Reformation i världsreligionerna

Förelässningsserie i oktober 2017 i ABF-huset i Stockholm. Höstens program är inspirerat av att det i år är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på slottsporten i Wittenberg; en händelse som brukar beskrivas som inledning på reformationen. Med föreläsningsserien Reformation i världsreligionerna vill vi diskutera fenomenet religion och reformation ur ett vidare perspektiv. Är reformation något unikt för den kristna kyrkan? Eller är reformationen en av många förnyelserörelser inom världens alla religioner? Hur ser det ut i andra religiösa traditioner än kristna - i världen och i Sverige? Höstens föreläsningar äger rum i ABF-huset i Stockholm och är ett samarrangemang med Centrum för religionsdialog.


Onsdagen den 4 oktober: Islamiskt reformtänkande

Föreläsning av professor Anne Sofie Roald, Malmö högskola.


Tid: onsdag 4 oktober kl. 18-19.30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.

Onsdagen den 11 oktober: Protestantisk buddhism

Föreläsning av FD Katarina Plank, Karlstads universitet.


Tid: onsdag 11 oktober kl. 18-19.30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.


Onsdagen den 18 oktober: Judiskt reformtänkande: Förändring och förnyelse

Föreläsning av Docent Karin Hedner Zetterholm, Lunds universitet.


Tid: onsdag 18 oktober kl. 18-19.30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.


Välkomna! Inget inträde!

コメント


bottom of page