top of page

Natanael Beskow som kristen humanist

Föredrag av Björn Skogar, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap tillika Religionsvetenskapliga sällskapets kassaförvaltare. Ett arrangemang tillsammans med Förbundet Kristen Humanism och Sofia församling.


Plats: Sofia församlingsvåning, Borgmästargatan 11, 1 tr

Tid: Måndagen den 23 mars kl 18.30


Ingen kostnad, ingen föranmälan.

Alla är välkomna!


PS. Sällskapets utflykt våren 2015 äger rum den 10 maj och går till Djursholms kapell där vi ska lära känna Natanael Beskow och hans gärning. Vidare information kommer!

bottom of page