top of page

Muslimsk andlig vård i Sverige


Philip Vedel Düring föreläser om muslimsk andlig vård i Sverige utifrån sin masteruppsats i religionshistoria vid Stockholms universitet.


Tid: kl 18.00 - ca kl 20


Digital föreläsning via Zoom. Klicka på Zoom-länken så kommer ni in i rummet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69696030371

bottom of page