top of page

Legend och historia: Några foto från föresläsningsserien

Här är några foto från Religionsvetenskapliga sällskapets föresläsningsserie februari 2012 i samverkan med ABF på temat "Legend och historia i religiösa källtexter".


6:e februari: Morton Narrow - Moses

Ovan och nedan: Morton Narrowe är uppväxt och disputerad i USA men kom till Sverige i mitten på 1960-talet och har varit rabbin i Stockholm. Han föreläser här om Moses utifrån källtexter och arkeologiskt material.


13:e februari: Göran Agrell - Jesus

Ovan: Göran Agrell är teologie doktor och prästutbildad. Sedan 1980 har han arbetat som lärare och folkbildare i Stockholm. Han föreläser här om Jesus i religösa källtexter.


20:e februari: Mohammad Fazlhashemi - Mohammed

Ovan och nedan:Mohammad Fazlhashemi är professor i idéhistoria i Umeå och är en av de främsta kännarna av moderna strömningar inom islam. Han föreläser här om islams profet Muhammad.


Foto: Simon Sorgenfrei

Bildtexter: Susanne Olsson.

bottom of page