top of page

Janusz Korczak och barnen

OBS! Ett arrangemang av Samarbetsrådet för judar och kristna. Föreläsning av Ylva Wibaeus, ordförande i Svenska Janusz Korczaksällskapet.


‘Doktorns’ radioröst, hans böcker, artiklar och läkargärning revolutionerade synen på barnens rätt och värdighet för snart 100 år sedan. FN:s barnrättskonvention präglas av hans tänkande.

Janusz Korczak mördades tillsammans med sina skolbarn i förintelselägret Treblinka hösten 1942.


Fritt inträde för medlemmar i Janusz Korczaksällskapet, 50:- för övriga.


Tid: Söndagen den 24 februari 15:00 - 16:00

Plats: Själagårdsgatan 13, StockholmOBS! Medlemmarna i Religionsvetenskapliga sällskapet får information via mail om arrangemang som genomförs av Samarbetsrådet för judar och kristna. Deras program hittas även via deras webbplats. En koll rekomenderas!

bottom of page