top of page

Föreläsningsserie: Legend och historia i religiösa källtexter

Föreläsningsserie i ABF-huset, tre måndagar kl. 18 i februari 2012, i samverkan mellan Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm och ABF. 6/2: Morton Marrowe: Moses, 13/2: Göran Agrell: Jesus och 20/2: Mohammad Fazlhashemi: Mohammed.

De tre föreläsarna ha en gedigen historisk och teologisk skolning vilket betyder att de kan ge en spännande och klargörande bild av de klassiska texternas tillkomsthistoria. Det betyder samtidigt en bild av de andliga traditionernas centralgestalter.


Morton Narrowe har varit rabbin i synagogan som ligger mellan Kungsträdgården och Berzelii park i Stockholm. Narrowe är uppväxt i USA, i en familj med östeuropeisk bakgrund. Men redan vid mitten av 1960-talet kom han till Sverige och hade då en gedigen akademisk utbildning i bagaget. Narrowe har ett stort författarskap bakom sig och är en mycket populär föreläsare.


Göran Agrell är teologie doktor, prästutbildad i Lund där han skrev en avhandling om Bibelns syn på arbetet. Sedan 1980 har han varit verksam i Stockholm som högskolelärare och folkbildare. Främst har han varit knuten till Stockholms teologiska institut och Ersta Sköndal högskola.


Mohammad Fazlhashemi har iransk bakgrund men är verksam som professor i idéhistoria i Umeå. I flera böcker har han presenterat mångfalden inom olika muslimska riktningar genom seklerna. Han är en av de främsta kännarna av moderna strömningar inom islam.


Plats: ABF Sveavägen, Stockholm Tid: 18.00 Inträde: 60 kr, medlemmar gratis!

Alla är hjärtligt välkomna!

bottom of page