top of page

Föreläsning med professor Magnus Hagevi: Är religion bra eller dåligt för demokratisering


Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitet. Hans forskning har fokus på politiskt beteende, politisk opinion, partier och parlament. Magnus Hagevi har också ett särskilt intresse för religion och politik, religionssociologi samt religiös förändring. I föredraget diskuteras relationen mellan religion och demokrati, särskilt frågan om religion är bra eller dåligt för ett samhälles demokratisering.


Tid: 16 november kl 18.00 – 20.00

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

bottom of page