top of page

Eftermiddagsseminarium om Politik och religion


Ola Larsmo, Hanna Stenström och Tomas Poletti Lundström. Foto: Caroline Andersson, Harald Tydén och Gustaf Elfstrand.

Lördagen den 22 april arrangerar Sällskapet ett eftermiddagsseminarium tillsammans med Stockholms domkyrkoförsamling. Det har rubriken ”Politik och religion. Om bibeltolkningar i politiken och religion i svensk radikalkonservatism” och utgår från den roll som religiöst motiverade aktörer spelar i politiken, både globalt och i Sverige. Ofta hamnar politisk islam i fokus, men vid detta seminarium vill vi rikta uppmärksamheten mot kristendomen i Sverige och Europa. Hur kan Bibeln tolkas och brukas i politiska debatter exempelvis för att stödja Sverigedemokraternas migrationspolitik? Vilka idéer om religion är viktiga i svensk radikalkonservatism? Hur kan dessa sätt att förstå kristen tradition bemötas?

Medverkande är Hanna Stenström, Sällskapets sekreterare och tillika docent och högskolelektor i bibelvetenskap, Tomas Poletti Lundström, teologie doktor i religionshistoria vid Uppsala universitet samt Ola Larsmo, författare och kulturskribent. Bland Larsmos verk kan nämnas romanen Översten (2020) samt Tio lektioner i svensk historia (2021) och Lektion 11, En bok om rasbiologi (2022).

Tid: lördag 22 april kl. 13-16

Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan


Välkomna!

bottom of page