top of page

Efter apartheid – religionen i Sydafrika


Under 1900-talets sena decennier blev kyrkornas roll i kampen mot apartheid uppmärksammad över hela världen. Samtidigt fanns kyrkor som talade för apartheidsystemet med teologiska argument. På så vis kan Sydafrika ses som ett exempel på hur samma religiösa tradition kan förenas med vitt skilda politiska projekt.


Vid seminariet Efter apartheid – religionen i Sydafrika vill vi stanna upp och minnas kyrkornas roll under apartheidtiden, men också fråga oss: Vad hände sedan? Sydafrika är ett land med stora svårigheter, men också möjligheter. Hur förhåller sig religiösa gemenskaper, båda kyrkor och människor av annat tro, till dagens utmaningar?


I seminariet medverkar Anders Göranzon och Sofia Oreland. Anders är generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet och arbetat i Sydafrika i flera omgångar. Anders diisputerade vid ett sydafrikanskt universitet 2010 på en avhandling om sydafrikanska kyrkors sökande efter en ny roll i samhället på 1990-talet. Hans tema för kvällen är ”Sydafrika - kampen går vidare! Om ett land som drabbas gång på gång och ett folk som inte ger upp.” Sofia är doktorand i global kristendom i Uppsala universitet. Hennes tema är ”Klimataktivister för framtiden – om tron som resurs i klimataktivism i Sverige och Sydafrika.”


Tid: 28 november kl 18-20

Plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 9-13, Gamla stan, Stockholm


Varmt välkomna till en högintressant kväll!

bottom of page