top of page

Banbrytare – tro och förnuft vid sekelskiftet 1900

Katedralakademin, Storkyrkan, anordnar i samarbete med Religionsvetenskapliga

sällskapet under våren en serie under rubriken "Banbrytare – tro och förnuft vid sekelskiftet 1900".


Fyra tisdagar kl.18.00 till 19.30 i Själakoret, Storkyrkan. Ingång från södra sidan.

Ingen kostnad eller föranmälan. Begränsat antal platser. Enkelt fika från kl. 17.30.


11/2 Göran Agrell: Samuel Fries - banbrytare för bibelkritik i en luthersk kontext

4/3 Helle Klein: Gottlieb Klein - rabbinen, forskaren och folkbildaren

8/4 Maria Södling: En alternativ teologi - frihet och ansvar hos Lydia Wahlström

6/5 Björn Skogar: Nathan Söderblom som teolog och religionsvetare


Serien handlar om de fyra av Religionsvetenskapliga sällskapets grundare vi skrivit om i jubileumsboken "Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige".

bottom of page