Programverksamhet

Sällskapets verksamhet består av två delar: program och att hantera föreningens publikationsfond. 

Programverksamheten är offentlig och annonseras på olika sätt. Medlemmar bjuds alltid in genom medlemsutskick. Programmen består av föreläsningar, samtal och visningar. Syftet är att lyfta frågor och ämnen av religionsvetenskapligt intresse och att diskutera dem med en folkbildande ambition. 

Under våren bjuds Sällskapets medlemmar in till en vårutflykt, som äger rum i Stockholm med omgivningar. Målet för utflykten ska ha religionsvetenskapligt intresse. Vi har besökt bland annat Vännernas samfunds kursgård, Hare Krishnas studiecentrum, synagogor och medeltida kyrkor. 

Sällskapets publikationsfond

1913 inrättade Sällskapet en publikationsfond för att främja utgivanden av religionsvetenskaplig forskning. Denna översikt visar vilka titlar som givits ut med stöd från publikationsfonden. 

Denna översikt visar vilka titlar som givits ut med stöd från publikationsfonden.

Idag kan Sällskapet bidra med tryckbidrag till publikationer av religionsvetenskapligt intresse och med folkbildande ambition. Det rör sig om totalt ca 50.000 kr per år. Frågor och ansökan om bidrag ställs till styrelsen.

Bli medlem i Religionsvetenskapliga sällskapet!

Ordförande Maria Södling.

Som medlem i Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm bjuds du in till Sällskapets offentliga föredrag. Varje vår arrangeras en vårutflykt till en religionsvetenskapligt intressant plats i Stockholm med omnejd. Årsmötet hålls traditionsenligt i september med förhandlingar och föredrag.

Du blir medlem genom att sätta in 100 kr på bankgiro 577-5804 med Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm som mottagare. Den som så önskar, kan betala 1000 kr för ett livstidsmedlemskap. Ange e-postadress, eftersom medlemsutskick sker per e-post.

Välkommen!