Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm

Bli medlem i Religionsvetenskapliga sällskapet!

Ordförande Maria Södling.

Som medlem i Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm bjuds du in till Sällskapets offentliga föredrag. Varje vår arrangeras en vårutflykt till en religionsvetenskapligt intressant plats i Stockholm med omnejd. Årsmötet hålls traditionsenligt i september med förhandlingar och föredrag.

Du blir medlem genom att sätta in 100 kr på bankgiro 577-5804 med Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm som mottagare. Den som så önskar, kan betala 1000 kr för ett livstidsmedlemskap. Ange e-postadress, eftersom medlemsutskick sker per e-post.

Välkommen!

Välkommen på föreläsning med professor Magnus Hagevi: Är religion bra eller dåligt för demokratisering?

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitet.

Tid: 16 november kl 18.00 – 20.00

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitet. Hans forskning har fokus på politiskt beteende, politisk opinion, partier och parlament. Magnus Hagevi har också ett särskilt intresse för religion och politik, religionssociologi samt religiös förändring. I föredraget diskuteras relationen mellan religion och demokrati, särskilt frågan om religion är bra eller dåligt för ett samhälles demokratisering.