Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm grundades 1906 av några frisinnade personer med olika religiös tillhörighet. Till grundarna hörde historikern Lydia Wahlström, rabbinen Gottlieb Klein, bibelforskaren och kyrkoherden Samuel Fries samt Swedenborgspastorn Albert Björck. Syftet var att främja religionsvetenskaplig forskning och diskussion i huvudstaden. Du kan läsa mer om Sällskapets historia under fliken Om. Idag bedriver Religionsvetenskapliga sällskapet en populärvetenskaplig och folkbildande programverksamhet med religionsvetenskaplig inriktning. Alla är välkomna till våra evenemang!

Aktuellt

En föreläsning och intervju med Ingela Visuri

Ingela Visuri är lektor vid Högskolan Dalarna och hennes forskning berör kognitiva perspektiv på religion. I denna video presenterar Ingela sin avhandling Varieties of supernatural experience. The case of high-functioning autism och därefter följer Gunilla Gunner upp presentationen med ett antal frågor.

Religionsvetenskapliga sällskapet intervjuar Katarina Plank

Susanne Olsson från Religionsvetenskapliga sällskapet intervjuar Katarina Plank om forskningsfältet Levd religion. Vad studeras inom fältet? Vad går forskningen ut på? Vad är den en reaktion mot? Vad är det för kunskap vi kan nå genom detta?

Katarina Plank är docent i religionsvetenskap vid Karlstads universitet.